Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


technisch

Je kan zelf een SEPA batch betaald zetten via de database:

Vb:

exec dbo.sp_setpaid_batch 8, '1-NOV-2017', 'Club Planner Support'

een batch een andere datum geven:

update member.STMEMBERPOS set created_on = '1-NOV-2017' where sub_pay_sequence in (select pay_sequence_no from member.STBANKBATCHLINE where batch_id = 8)

technisch.txt · Laatst gewijzigd: 2017/11/10 18:53 door kristof