Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


migratie_van_cloud_naar_azure

Externe link

Benodigde tools voor migratie

Migratie van de Cloud naar Azure

STAP 1: Aanmaak blanco database

 1. SQL-databases selecteren en op “ + Toevoegen” klikken
 2. Naam Database ingeven
 3. Abonnement = Betalen naar gebruik
 4. Resouregroep = Group
 5. Elastische SQL Pool = Ja =⇒ ClubDBPool01

STAP 2: Login aanmaken Azure

 • Maak connectie met clubcloud01.database.windows.net\ via SQL Server Management Studio
 • Volgende Query uitvoeren op 'Master' database. Vervang USR en WW met login gegevens die gebruikt worden op de cloud
 • USE [master] CREATE LOGIN [USR] WITH PASSWORD='WW'
 • Voorbeeld:
 • Daarna de login koppelen aan de juiste database met de volgende query op de database.
 • use DBNAME CREATE USER [USR] FOR LOGIN [USR] WITH DEFAULT_SCHEMA=[dbo] EXEC sp_addrolemember 'db_owner', 'USR'
 • Voorbeeld:

STAP 3: Migratie Database

Om tijd te besparen is het aan te raden om het volgende uit te voeren op de database die je wilt migreren:

truncate table general.stservicelogging

truncate table general.stlogging

New Project

 • Start Microsoft Data Migration Assistant op
 • Selecteer 'New'
 • Project type = Migration
 • Project name = Naam club
 • Source server type = SQL Server
 • Target server type = Azure SQL Database
 • Migration scope = schema and data

Select source

 • Server name = Cloud01, cloud02 of cloud03
 • Authentication type = SQL SERVER
 • Encrypt connection = JA
 • Trust server certificate = JA
 • Klik op “Connect”
 • Selecteer de db naar keuze

Select target

 • Server name = clubcloud01.database.windows.net\
 • Authentication type = SQL SERVER
 • Encrypt connection = JA
 • Trust server certificate = JA
 • Klik op “Connect”
 • Selecteer de blanco db die je hebt aangemaakt

Script & deploy schema

 • Bij ALTER AUTHORIZATION (onderaan script): [sys] aanpassen naar [dbo]
 • Bij PROCEDURES: replace(@@servername,'\' + @@servicename, '') aanpassen naar 'Azure'
 • Bij PROCEDURES: Getdate() vervangen met dbo.datenow()
 • Deploy schema

MyClubPlanner

 • Add website in IIS
 • DefaultAppPool Selecteren
 • Binding op HTTPS instellen met *.clubplanner.be wildcard + correcte hostnaam
 • 2de binding instellen op de HTTP
 • HTTPS redirect instellen in de webconfig
 • Redirect op de cloud instellen naar de nieuwe link
 • Nieuwe link naar de klant doorsturen

PROCEDURES EN FUNCTIONS

Als de database custom Procedures/Functions heeft voor automatische mailing of deurcontrole. Zeker allemaal uittesten of alles in orde is!

STAP 4: CHECKLIST

 • Alle CP's aangepast
 • Club Server aangepast
 • Oude database offline (ALTER DATABASE <dbname> SET OFFLINE WITH ROLLBACK IMMEDIATE)
 • Mail nieuwe online reservatielink sturen
 • Excel aangepast (Companydata\Verhuis Azure)
 • Klantenfiche BVBA aanpassen
migratie_van_cloud_naar_azure.txt · Laatst gewijzigd: 2017/12/06 12:26 door clubadmin