Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


files

Formaat

Sepa bestanden zijn altijd in XML formaat. Je kan daar zelf kleine aanpassingen in maken, bvb de verwerkingsdatum aanpassen:

Vb voor 6 maart 2017 (formaat is hier YYYY-MM-dd!)

  • <ReqdColltnDt>2017-03-06</ReqdColltnDt>

Wat is XML?

XML staat voor eXtensible Markup Language: het is een verzameling regels voor het modelleren van documenten in een vorm die machines kunnen lezen. XML verschaft een uniforme methode voor het beschrijven en uitwisselen van gestructureerde gegevens. XML is gebaseerd op een “mark up3”. Het is een taal die gemakkelijker gelezen kan worden dan bestanden met een “vaste bestandsveldlengte”

Hoe uploaden naar de bank

files.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/08 15:44 door kristof